Produkty a služby / Mobilní řešení i pro laické použití – WANTAI SARS-CoV-2 Rapid Test (koloidní zlato)

Mobilní řešení i pro laické použití - WANTAI SARS-CoV-2 Rapid Test (koloidní zlato)

WANTAI SARS-CoV-2 Rapid Test je rychlý diagnostický kvalitativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění Covid-19, a to z VÝTĚRU z úst nebo nosu. Tento test využívá metodu imunochromatografie s koloidním zlatem, ODEČÍTÁ SE POUHÝM OKEM.

Test je pro svou vysokou mobilitu a rychlost (výsledek do 20 min.) určen jak pro použití u lůžka pacienta, v ambulancích, tak i pro použití: ve firmách, školách, sociálních zařízeních, úřadech, eventech apod.

Pro provádění testu je třeba proškolená osoba, obsluha je uživatelsky nenáročná.

Test BYL NOVĚ ZAŘAZEN na seznam Ministerstva zdravotnictví, který stanovuje VÝJIMKY PRO ANTIGENNÍ TESTY vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. za účelem uvedení na trh pro použití laickou osobou v rámci celoplošného testování.

Hlavní vlastnosti testu:

Výsledek testu do 20 minut
Parametry spolehlivosti testu: Senzitivita 93,44 %, Specificita 100,00 %, Celková spolehlivost testu: 97,30 %
Pro provádění testu je třeba proškolená osoba, obsluha je uživatelsky nenáročná
Testy jsou uvolněny do volného oběhu v ČR a jsou skladem
Splňují kritéria certifikace CE IVD.
Poskytujeme garanci na daný produkt (expirace 18 měsíců)
Velikost balení 50 testů (50x test, 50x extrakční zkumavka pro přípravu vzorků, 5x6ml extrakční pufr pro extrakci vzorků, 1x6ml transportní extrakční pufr, 50 x nosní výtěrový tampon pro odběr vzorků, příbalový leták v ČJ

Parametry spolehlivosti testu deklarované výrobcem

Jedná se o výsledky testů porovnané s výsledky RT-PCR

SENSITIVITA testu vůči RT-PCR: 93,44 % a SPECIFICITA testu vůči RT-PCR: 100,00 %

Výsledky svědčí pro senzitivitu 93.44% (57/61) a specificitu 100.00% (87/87), což je důkaz dobré detekční schopnosti testu WANTAI SARS-COV-2 Ag Rapid Test u případů v časném období po začátku klinických příznaků

WANTAI RT-PCR
Pozitivní Negativní Celkem
Pozitivní 57 0 57
Negativní 4 87 91
Celkem 61 87 148
Senzitivita 93.44 % (95% CI; 84.32 % - 97.42 %)
Specifita 100.00 % (95% CI; 95.77 % - 100.00 %)

Parametry spolehlivosti testu dle výsledků vlastního měření

Na vzorku 88 testovaných osob jsme ověřili, že testy naplňují parametry deklarované výrobcem.

Certifikace

Výrobek je certifikován dle Směrnice č. 98/79/EC Evropského parlamentu a Rady, která upravuje známku CE v invitro diagnostice.

Test je určen pro oblast zdravotnictví - pouze pro profesionální použití. Odběr, provedení testu a vyhodnocení výsledků musí provádět kvalifikovaný a vyškolený personál a nesmí být použit pro sebetestování laickou veřejností.

Certifikáty a detailní informace (PDF, 2.5 MB)
Pro více informací a objednání produktu
klikněte zde
Pro individuální nabídku kontaktujte MUDr. V. Müllera na telefonu +420 724 795 767 nebo na e-mail info@mediservis.cz

Další nabízené produkty a služby

Specializované řešení - WANTAI SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (FIA)

Specializované řešení

WANTAI SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (FIA) je rychlý diagnostický kvalitativní test, a to z VÝTĚRU nosu nebo úst. Tento test využívá imunofluorescenční chromatografii a případné antigeny viru SARS-CoV-2 jsou detekovány imunofluorescenčního analyzátoru RTR-FS100.

Specializované řešení - WANTAI SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (FIA)

Antigenní testování jako komplexní služba

Antigenní test s výsledkem do 25 minut. Testy jsou prováděny v odběrovém voze. Testy tedy mohou proběhnout v místě vašeho bydliště/pracoviště.


Testování Altoa
Reference Nemocnice Hořovice Rehabilitační nemocnice Beroun
Distribuční partner Mediservis
Výrobce Beijing Wantai Biological Pharmaceutical Co., Ltd.