Produkty a služby / Specializované řešení – WANTAI SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (FIA)

Specializované řešení - WANTAI SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (FIA)

WANTAI SARS-CoV-2 Rapid Test je rychlý diagnostický kvalitativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění Covid-19, a to z VÝTĚRU nosu nebo úst. Tento test využívá imunofluorescenční chromatografii. Pokud jsou přítomny antigeny viru SARS-CoV-2, jsou detekovány pomocí imunofluorescenčního analyzátoru RTR-FS100.

Test je pro svou rychlost (výsledek do 20 min.) určen pro použití v ambulancích, u lůžka pacienta, v odběrových místech, centrálních příjmech apod.

Pro provádění testu je třeba proškolená osoba, obsluha je středně náročná.

Výsledek vyhodnocen na přístroji pro fluorescenční imunoanalýzu. Přístroj je možné mít k dispozici pro provádění testování ZDARMA.

Hlavní vlastnosti testu:

Výsledek testu do 20 minut
Parametry spolehlivosti testu: Senzitivita 93,44 %, Specificita 100,00 %, Celková spolehlivost testu: 97,30 %
Pro provádění testu je třeba proškolená osoba, obsluha je středně náročná
Výsledek vyhodnocen na přístroji pro fluorescenční imunoanalýzu. Přístroj je možné mít k dispozici pro provádění testování ZDARMA
Testy jsou uvolněny do volného oběhu v ČR a jsou skladem
Splňují kritéria certifikace CE IVD.
Poskytujeme garanci na daný produkt (expirace 18 měsíců)
Velikost balení 50 testů (50x test, 50x extrakční zkumavka pro přípravu vzorků, 5x6ml extrakční pufr pro extrakci vzorků, 1x6ml transportní extrakční pufr, 50 x nosní výtěrový tampon pro odběr vzorků, příbalový leták v ČJ

Parametry spolehlivosti testu deklarované výrobcem

Jedná se o výsledky testů porovnané s výsledky RT-PCR

SENSITIVITA testu vůči RT-PCR: 95,71 % a SPECIFICITA testu vůči RT-PCR: 100,00 %.

Výsledky svědčí pro senzitivitu 95.71% (67/70) a specificitu 100.00% (87/87), což je důkaz dobré detekční schopnosti testu WANTAI SARS-COV-2 Ag Rapid Test u případů v časném období po začátku klinických příznaků.

WANTAI RT-PCR
Pozitivní Negativní Celkem
Pozitivní 67 0 67
Negativní 3 87 90
Celkem 70 87 157
Senzitivita 95.71 % (95% CI; 88.14 % - 98.53 %)
Specifita 100.00 % (95% CI; 95.77 % - 100.00 %)

Parametry spolehlivosti testu dle výsledků vlastního měření (studie)

V rámci vlastní Studie „Ověření parametrů spolehlivosti antigenových testů Wantai SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (FIA)“ jsou výsledky testů porovnány s výsledky RT-PCR na vzorku 497 pacientů. Výsledky potvrzují, že údaje deklarované výrobcem test splňuje i při skutečném použití v klinické praxi, nikoli pouze v laboratorně navozených podmínkách.

* Negativní prediktivní hodnota je pravděpodobnost, že osoba nemá sledovanou nemoc při negativním výsledku testu.
99,1 %
Negativní prediktivní
hodnota testu*

Certifikace

Výrobek je certifikován dle Směrnice č. 98/79/EC Evropského parlamentu a Rady, která upravuje známku CE v invitro diagnostice.

Test je určen pro oblast zdravotnictví - pouze pro profesionální použití. Odběr, provedení testu a vyhodnocení výsledků musí provádět kvalifikovaný a vyškolený personál a nesmí být použit pro sebetestování laickou veřejností.

Certifikáty a detailní informace (PDF, 3.5 MB)
Pro více informací a objednání produktu
nás kontaktujte

Další nabízené produkty a služby

Specializované řešení - WANTAI SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (FIA)

Mobilní řešení i pro laické použití

WANTAI SARS-CoV-2 Rapid Test (koloidní zlato) je rychlý diagnostický kvalitativní test, a to z VÝTĚRU z úst nebo nosu. ODEČÍTÁ SE POUHÝM OKEM.

Je schválen MZČR pro LAICKÉ POUŽITÍ v rámci celoplošného testování.


Pro individuální nabídku kontaktujte MUDr. V. Müllera +420 724 795 767
Specializované řešení - WANTAI SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (FIA)

Antigenní testování jako komplexní služba

Antigenní test s výsledkem do 25 minut. Testy jsou prováděny v odběrovém voze. Testy tedy mohou proběhnout v místě vašeho bydliště/pracoviště.


Testování Altoa
Reference Nemocnice Hořovice Rehabilitační nemocnice Beroun
Distribuční partner Mediservis
Výrobce Beijing Wantai Biological Pharmaceutical Co., Ltd.