Ověření parametrů spolehlivosti antigenních testů na průkaz viru SARS-CoV-2

Závěrečná zpráva - souhrn

Ověření parametrů spolehlivosti antigenních testů Wantai SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (FIA)

1. Popis ověřovaného produktu

Antigenní test Wantai SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (FIA), výrobce Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.

2. Výzkumný tým a zapojené instituce

MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA, za Akeso Holding a za Kabinet veřejného zdravotnictví 3. LF UK – vedoucí studie
RNDr. Marek Petráš, Ph.D., za Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK
MUDr. Michal Průša, MBA, za Nemocnici Hořovice, a.s.
Tomáš Petsinis, MBA, LL.M, za Nemocnici Hořovice, a.s.
MVDr. Zuzana Dindová, SPADIA LAB, a.s.
Mgr. Petra Vlčková, MBA, pověřenkyně pro ochranu osobních údajů Akeso Holding, a.s.

3. Metody

Srovnání výsledků vyšetření ze dvou samostatných odběrů, přičemž jeden vzorek analyzován na místě antigenní metodou a druhý odeslán k vyšetření RT-PCR do smluvní laboratoře.

Statisticky byly vyhodnoceny čtyři hlavní ukazatele spolehlivosti testu: senzitivita, specificita, negativní a pozitivní prediktivní hodnota, vždy relativně vůči výsledku RT-PCR v různých hladinách Ct.

Subjektům byly odebrány další anamnestické a fyziologické hodnoty (kritické veličiny), které byly následně podrobeny sekundární statistické analýze.

4. Výsledky

4.1. Demografie populace

Do studie bylo zařazeno celkem 496 subjektů, z nichž 228 bylo mužů (tj. 46 %; 95% CI: 41,5-50,5 %).

Průměrný věk zařazených subjektů dosahoval 45,8 let (95% CI: 44,4-47,2 let) a ve studii se účastnili zájemci ve věku od 18,2 let do 86,5 let.

4.2. Výsledky účinnosti

Tabulka 1. Tabulka 2x2, včetně senzitivity, specificity, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty na celém souboru podle pozitivity PCR a Ag testu (PH … prediktivní hodnota)

Pozitivita definovaná RT-PCR

Pozitivita definovaná Ct≤35

PCR+

PCR-

PCR+

PCR-

Ag+

124

20

108

20

Ag-

12

340

5

340

Senzitivita % (95% CI)

91,2 (85,2-94,9)

95,6 (90,0-98,1)

Specificita % (95% CI)

94,4 (91,5-96,4)

94,4 (91,5-96,4)

Pozitivní PH % (95% CI)

86,1 (79,5-90,8)

84,4 (77,1-89,7)

Negativní PH % (95% CI)

96,6 (94,1-98,0)

98,6 (96,6-99,4)

Tabulka 2. Tabulka 2x2, včetně senzitivity, specificity, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty u mužů a žen podle pozitivity definované Ct≤35 (PH … prediktivní hodnota)

Pohlaví

Muži

Ženy

Pozitivita/negativita

PCR+

PCR-

PCR+

PCR-

Ag+

49

12

59

8

Ag-

2

154

3

186

Senzitivita % (95% CI)

96,1 (86,7-99,3)

95,2 (86,7-98,7)

Specificita % (95% CI)

92,8 (87,7-95,8)

95,9 (92,0-97,9)

Pozitivní PH % (95% CI)

80,3 (68,6-88,4)

88,1 (78,1-93,8)

Negativní PH % (95% CI)

98,7 (95,4-99,8)

98,4 (95,4-99,6)

Graf 1. Senzitivita u mužů a žen podle Ct pozitivity
Graf 1. Senzitivita u mužů a žen podle Ct pozitivity
Graf 2. Senzitivita u subjektů tří věkových kategorií podle Ct pozitivity
Graf 2. Senzitivita u subjektů tří věkových kategorií podle Ct
				pozitivity
Tabulka 3. Tabulka 2x2, včetně senzitivity, specificity, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty u příznakových a bezpříznakových subjektů s pozitivitou definovanou Ct≤35 (PH … prediktivní hodnota)

Subjekt

Příznakový

Bezpříznakový

Pozitivita/negativita

PCR+

PCR-

PCR+

PCR-

Ag+

104

13

4

7

Ag-

4

194

1

146

Senzitivita % (95% CI)

96,3 (90,8-98,6)

80,0 (37,5-99,0)

Specificita % (95% CI)

93,7 (89,5-96,3)

95,4 (90,8-97,8)

Pozitivní PH % (95% CI)

88,9 (81,9-93,4)

36,4 (15,1-64,6)

Negativní PH % (95% CI)

98,0 (94,9-99,2)

99,3 (96,2-100,0)

Graf 3. Senzitivita u příznakových a bezpříznakových subjektů podle Ct pozitivity
Graf 3. Senzitivita u příznakových a bezpříznakových subjektů podle Ct pozitivity
Tabulka 4. Tabulka 2x2, včetně senzitivity, specificity, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty u subjektů s příznaky ≤7 dní a >7 dní, včetně jejich absence s pozitivitou definovanou Ct≤35 (PH … prediktivní hodnota)

Délka doby trvání příznaků

≤7 dní

>7 dní

neznámý

Pozitivita/negativita

PCR+

PCR-

PCR+

PCR-

PCR+

PCR-

Ag+

99

9

3

2

6

9

Ag-

4

135

0

41

1

164

Senzitivita % (95% CI)

96,1 (90,4-98,5)

100,0 (43,8-100,0)

85,7 (48,6-99,3)

Specificita % (95% CI)

93,8 (88,5-96,7)

95,4 (84,5-99,2)

94,8 (90,4-97,2)

Pozitivní PH % (95% CI)

91,7 (84,9-95,6)

60,0 (23,0-92,9)

40,0 (19,8-64,3)

Negativní PH % (95% CI)

97,1 (92,8-98,9)

100,0 (91,4-100,0)

99,4 (96,6-100,0)

Graf 4. Senzitivita u subjektů s příznaky ≤7 dní a >7 dní, včetně jejich absence podle Ct pozitivity
Graf 4. Senzitivita u subjektů s příznaky ≤7 dní a >7 dní, včetně jejich absence podle Ct pozitivity
Tabulka 5. Tabulka 2x2, včetně senzitivity, specificity, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty u subjektů s a bez souběžného onemocnění s pozitivitou definovanou Ct≤35 (PH … prediktivní hodnota)

Subjekt

Se souběžným onemocněním

Bez souběžného onemocnění

Pozitivita/negativita

PCR+

PCR-

PCR+

PCR-

Ag+

68

9

40

11

Ag-

0

150

5

190

Senzitivita % (95% CI)

100,0 (94,6-100,0)

88,9 (76,5-95,2)

Specificita % (95% CI)

94,3 (89,5-97,0)

94,5 (90,4-96,9)

Pozitivní PH % (95% CI)

88,3 (79,2-93,7)

78,4 (65,3-87,5)

Negativní PH % (95% CI)

100,0 (97,5-100,0)

97,4 (94,1-98,9)

Graf 5. Senzitivita u subjektů s a bez souběžného onemocnění podle Ct pozitivity
Graf 5. Senzitivita u subjektů s a bez souběžného onemocnění podle Ct pozitivity
Tabulka 6. Tabulka 2x2, včetně senzitivity, specificity, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty u subjektů rozdělených do tří kategorií podle BMI s pozitivitou definovanou Ct≤35 (PH … prediktivní hodnota)

Subjekt

BMI ≤25 kg/m2

BMI 25-30 kg/m2

BMI >30 kg/m2

Pozitivita/negativita

PCR+

PCR-

PCR+

PCR-

PCR+

PCR-

Ag+

31

6

37

12

40

2

Ag-

2

141

1

114

2

85

Senzitivita % (95% CI)

93,9 (80,3-98,9)

97,4 (86,5-99,9)

95,2 (84,2-99,2)

Specificita % (95% CI)

95,9 (91,3-98,1)

90,5 (84,0-94,5)

97,7 (92,0-99,6)

Pozitivní PH % (95% CI)

83,8 (68,8-92,4)

75,5 (61,9-85,4)

95,2 (84,2-99,2)

Negativní PH % (95% CI)

98,6 (95,0-99,8)

99,1 (95,2-100,0)

97,7 (92,0-99,6)

Graf 6. Senzitivita u subjektů rozdělených do tří BMI kategorií podle Ct pozitivity
Graf 6. Senzitivita u subjektů rozdělených do tří BMI kategorií podle Ct pozitivity
Tabulka 7. Tabulka 2x2, včetně senzitivity, specificity, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty u subjektů podle kategorie prahového cyklu PCR (PH … prediktivní hodnota)

Prahový cyklus

≤25

25-30

30-35

>35

Pozitivita/negativita

PCR+

PCR-

PCR+

PCR-

PCR+

PCR-

PCR+

PCR-

Ag+

38

20

35

20

35

20

16

20

Ag-

2

340

1

340

2

340

7

340

Senzitivita % (95% CI)

95,0 (83,5-99,1)

97,2 (85,8-99,9)

94,6 (82,3-99,0)

69,6 (49,1-84,4)

Specificita % (95% CI)

94,4 (91,5-96,4)

94,4 (91,5-96,4)

94,4 (91,5-96,4)

94,4 (91,5-96,4)

Pozitivní PH % (95% CI)

65,5 (52,6-76,4)

63,6 (50,4-75,1)

63,6 (50,4-75,1)

44,4 (29,5-60,4)

Negativní PH % (95% CI)

99,4 (97,8-99,9)

99,7 (98,3-100,0)

99,4 (97,8-99,9)

98,0 (95,9-99,0)

Graf 7. Senzitivita u subjektů podle kategorie prahového cyklu PCR
Graf 7. Senzitivita u subjektů podle kategorie prahového cyklu PCR

5. Závěr

Na celém souboru studijní populace byla prokázána dostatečně vysoká senzitivita vyšší než 91 %, což napomohlo téměř 97% negativní prediktivní hodnotě. Pokud byla pozitivita hodnocena jen do mezní hodnoty 35 prahového cyklu PCR, senzitivita se dále zvýšila a dosáhla více než 96 % a negativní prediktivní hodnota přesáhla 99% přesnost.

Tyto výsledky jsou příslibem minimalizace falešné negativity, což napomůže v terénu s vysokou přesností určit skutečně negativní jedince a odlišit je tak od pozitivních. Na druhé straně byla tato senzitivita mírně kompenzována specificitou, která se pohybovala kolem 94 % nezávisle na volbě mezní hodnoty prahového cyklu.

Bylo ověřeno, že senzitivita zůstává vysoká ve třech definovaných pásmech prahového cyklu PCR, které vystihují míru infekčnosti pozitivního jedince. Hodnoty senzitivity se pohybovaly mezi 95 až 97 % a negativní prediktivní hodnoty zůstaly nad 99 %.

Výsledná senzitivita nebyla ovlivněna pohlavím, věkem, místem a časem odběru či prováděním rychlotestu, a to včetně pracovníků, kteří stanovení a odběr prováděli. Neprokázal se žádný vliv nadváhy/obezity či kouření na stanovenou senzitivitu tohoto antigenního rychlotestu.

Přítomnost či absence příznaků nebo symptomů charakteristických pro COVID-19 neměl vliv na výslednou senzitivitu. Přesto se může senzitivita pravděpodobně snížit, pokud se stanovení testu provádí u osob s příznaky přetrvávajícími déle než 7 dní. Naopak přítomnost souběžného onemocnění jako je hypertenze, cholesterolémie nebo diabete mellitus, může hodnotu senzitivity tohoto rychlotestu zvýšit. Vliv obou dvou posledních faktorů nelze jednoznačně z dat této studie potvrdit, protože tato studie nebyla primárně zaměřena na takto podmíněnou senzitivitu antigenního rychlotestu.

Kromě hodnocení účinnosti antigenního rychlotestu prostřednictvím jeho senzitivity, byla zhodnocena také závislost pozitivita stanovené buď PCR nebo antigenním testem. Pozitivita byla vyšší u starších 30 let a s věkem dále rostla, u nekuřáků a jedinců, kteří uváděli alespoň jeden s charakteristických příznaků či symptomů do jednoho týdne před stanovením.

Antigenní rychlotestu společnosti Wantai vykazuje velmi dobrou senzitivitu a dostatečnou specificitu. Hlavní předností tohoto testu je vysoce přesné určení negativity jedince, a to až z přesností vyšší než 99 %.

Stáhnout studii (PDF, 0.9 MB)

Testování Altoa
Reference Nemocnice Hořovice Rehabilitační nemocnice Beroun
Distribuční partner Mediservis
Výrobce Beijing Wantai Biological Pharmaceutical Co., Ltd.